NHỚ LỜI BÁC DẠY

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH ĐANG THĂM

  0 khách và 0 thành viên

  QUẢN TRỊ VIÊN

  Photobucket
  vu.tuyphuong@yahoo.com

  TRỰC ĐẠI QUÊ HƯƠNG TÔI

  MỖI SỚM MAI BÌNH MINH THỨC DẬY

  0

  BẢN TIN 24 H

  NĂM HỌC: 2015 -2016 photo 872804.jpgPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket "QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2015-2016"

  CHUYẾN TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA HỌC SINH VỀ LĂNG VIẾNG BÁC

  Người đi lòng chẳng xa lòng-Học trò, đồng nghiệp thuỷ chung một đời

  Sơ đồ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Túy Phương
  Ngày gửi: 10h:02' 03-04-2013
  Dung lượng: 5.2 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  s¬ ®å mÆt b»ng tr­êng tiÓu häc b trùc ®¹i n¨m 2007
  132 m phÝa B¾c
  X.2002 3 2 1
  29 WC Ph8 Ph7 Ph6 Ph5
  m T.viÖn Ph14 Ph13 Ph12 Ph11 Ph10 Ph9

  Ph4 Ph3 Ph2 Ph1
  225m2(XD: 1988) 302m2(XD: 1991) 691m2(XD: 2006)
  12m
  4 72 m
  P Héi §ång S©n ch¬i
  153m2
  P HiÖu phã X.2000
  phÝa §«ng
  P H Tr­ëng C©y xanh
  Nhµ xe 5 6
  P §éi P.M.T P.¢.N
  P b¶o vÖ
  112m2(X:1986) 201m2(XD: 1989) b·i tËp
  50 phÝa T©y
  m


  v­ên tr­êng
  Hå n­íc
  38 m
  Ghi chó
  14 m 1 Nhµ 2 tÇng
  2 Nhµ 1 tÇng m¸i b»ng
  3 Nhµ cÊp 4
  4 Nhµ 1 tÇng m¸i b»ng
  79.7 m cæng phÝa Nam 5 Nhµ cÊp 4
  tæng diÖn tÝch khu«n viªn: 9 498 m2 6 Nhµ cÊp 4   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  TuyPhuong